Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Nagrobek Estery Rachel Kamińskiej, aktorki teatralnej, która wraz z mężem Abrahamem Izaakiem Kamińskim założyła pierwszy żydowski teatr, który posiadał stałą siedzibę. Po prawej stronie znajduje się grób Chewela Buzgana, aktora i reżysera teatralnego pochodzącego z rodziny żydowskiej. Oba nagrobki są przy głównej alei na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2