Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Nieistniejąca już przedwojenna kamienica przy ul. Pańskiej 112, widok z Ronda Daszyńskiego (kamienica została wyburzona w lutym 2013 r.).
    Na zachodniej ścianie kamienicy mural Grupy Twożywo "jeszcze świadomy", namalowany w lipcu 2008 r.
    Przy prawej krawędzi zdjęcia biurowiec Prosta Office Centre.
    W tle po lewej stronie nieistniejące już zabudowania należące do RUCH-u oraz hotel Hilton."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2