Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Odboje bramne przy budynku pod adresem ul. Ludwiki 1. Budynek zbudowano w latach 1927-1929 jako II Osiedle Tanich Mieszkań ze środków Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2