Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Okolice ronda Daszyńskiego nocą.
    Na zdjęciu widoczne nieistniejące już zabudowania na terenie należącym wówczas do RUCH-u (m.in. budynek IPN), a w tle Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2