Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Pałacyk Biernackich, widok od frontu. Obecnie mieści się tu klasztor karmelitanek bosych."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2