Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Pałacyk Biernackich z oficyną - ul. Wolska 27/29. Obecnie mieści się tu klasztor karmelitanek bosych. W tle widoczny biurowiec Warsaw Spire."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2