Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Pałacyk Sikorskiego, także pałacyk Bormana – pałac znajdujący się w Warszawie przy ul. Srebrnej 12. Aktualnie siedziba Muzeum Woli."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2