Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Panorama Woli, widok z 41. piętra Warsaw Spire w kierunku Muzeum Powstania Warszawskiego.
    Widoczne m.in. nowe osiedla i biurowce przy ul. Grzybowskiej, Przyokopowej, Siedmiogrodzkiej i Karolkowej, a także zabudowania Zajezdni Wola i dawny PDT."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2