Browse Items (10 total)

  • Description is exactly "Peron dawnego dworca Warszawa Główna Osobowa.
    W latach 1945-46 na potrzeby ruchu pasażerskiego przebudowano dawne hale towarowe kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ul. Towarowej. Tzw. tymczasowy Dworzec Główny działał do 1975 r. W latach 1973-2016 przy ul. Towarowej miało swoją siedzibę Muzeum Kolejnictwa, którego zbiory w kwietniu 2016 r. przejęła Stacja Muzeum. W III kwartale 2019 r. na stacji planowane jest przywrócenie ruchu kolejowego i obsługi pasażerów."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2