Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Placyk u zbiegu ulic Srebrnej, Miedzianej, Twardej (ówczesnej Krajowej Rady Narodowej) i Chmielnej. Za stosem skrzynek widoczny charakterystyczny, nieistniejący już, budynek na rogu ulic Srebrnej (nr 4) i Miedzianej (nr 2). Z prawej strony widoczny fragment nieistniejącej już kamienicy przy ul. Chmielnej 138 (róg Twardej 61/63)."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2