Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Po lewej stronie przedwojenna kamienica przy ul. Waliców 14, po prawej kamienica pod nr 12."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2