Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Pomnik Janusza Korczaka na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51. Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit) był polsko-żydowskim lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym. Wraz ze Stefanią Wilczyńską założył Dom Sierot, sierociniec dla żydowskich dzieci w Warszawie. Zginął w obozie zagłady w Treblince, dokąd został przywieziony z getta warszawskiego wraz z grupą dzieci. Pomnik stanowi symboliczny grób."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2