Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51. Monument swoją formą nawiązuje do muru getta. W dolną część wtopiono zdjęcia żydowskich dzieci, które zginęły w czasie II wojny światowej. Został ufundowany przez Jacka Eisnera."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2