Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Portret Bronisławy z Ksybków Brzezkowej wykonany w zakładzie fotograficznym "Apollo" przy ul. Smoczej 15 - awers i rewers.
    "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2