Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Posesja przy ul. Działdowskiej 5.
    Po drugiej stronie muru zabudowania ul. Płockiej - 22, 22A i 29."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2