Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Posesja przy ul. Kasprzaka 44/52, widok z ul. Ludwiki.
    Po lewej stronie wydać blok mieszkalny przy Płockiej 5A."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2