Browse Items (6 total)

  • Description is exactly "Przedwojenna kamienica przy ul. Waliców 14."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2