Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Przedwojenna kamienica przy ul. Waliców 14. Na ścianie kamienicy od strony ul. Grzybowskiej widoczny mural przedstawiający czarny napis „kamień i co”. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2