Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Przedwojenna pijalnia wody w Parku Sowińskiego według projektu Stanisława Bukowińskiego (stan przed renowacją zakończoną w 2019 r.). Ujęcie pozostaje nieczynne (stan na kwiecień 2020 r.).
    Jest to jedno z 10 źródełek wody pitnej ustawionych w Warszawie w 1936 r. w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia uruchomienia warszawskich wodociągów (w latach 1924-1951 r. funkcjonujących jako przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja, od 1951 r. jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie)."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2