Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - p. T. Gała, przekazał sztandar dyrektorowi szkoły - opis zaczerpnięty z Kroniki Szkolnej"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2