Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Rodzina pozująca do zdjęcia na rogu ul. Wolność i Bellotiego. Po lewej stronie budynek pod adresem Nowolipki 29A, po prawej przy ul. Wolność 2."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2