Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Rondo Daszyńskiego. W tle po lewej stronie widoczny budynek należący wówczas do RUCH-u (został sprzedany wraz z terenem w 2012 r.; budynek wyburzono w latach 2014-2015 r.). Po prawej stronie kamienica przy ul. Pańskiej 112 (budynek wyburzony w 2013 r.)."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2