Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ruiny Pawiaka, brama wjazdowa na teren oddziału męskiego. 18 sierpnia 1944 roku, spośród kobiet zatrudnionych w kuchni, rozstrzelano Irenę Anioł i Halinę Tulińską, będącą w siódmym miesiącu ciąży. Dwa dni później pozostałe więźniarki wywieziono z Pawiaka. Niemieccy saperzy rozpoczęli przygotowania do wysadzenia budynków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2