Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Rzeźba na dachu dawnego szpitala dziecięcej przy ul. Działdowskiej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2