Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Złotej. Po prawej stronie kamienica Wolfa Krongolda, zwana Pekinem (Złota 83/Żelazna24A). Na wprost widoczny Pałac Kultury i Nauki."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2