Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej, widok w kierunku ul. Wroniej.
    Na pierwszym planie widoczna ozdobna latarnia postawiona w ramach rewitalizacji ul. Chłodnej. Z lewej strony fragment instalacji artystycznej „Kładka Pamięci”, dalej kamienica Ignacego Partowicza na rogu ulic Chłodnej i Żelaznej (Żelazna 75A/Chłodna 25) po remoncie elewacji, w tle Warsaw Trade Tower.
    Kamienica Ignacego Partowicza powstała w latach 1937-38 według projektu Edwarda Hersteina. W czasie II wojny światowej została zniszczona w dużym stopniu, ale odbudowano ją w latach 1958-59 według projektu Stanisława Marzyńskiego. Wpisana do Rejestru Zabytków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2