Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej.
    W centrum zdjęcia narożna kamienica Ignacego Partowicza (Żelazna 75A/Chłodna 25) po remoncie elewacji. Z kamienicą sąsiadują: z lewej strony blok mieszkalny przy ul. Żelaznej 75, z prawej – kamienica Markowskiego. Widoczne ozdobne latarnie postawione w ramach rewitalizacji ul. Chłodnej.
    Kamienica Ignacego Partowicza powstała w latach 1937-38 według projektu Edwarda Hersteina. W czasie II wojny światowej została zniszczona w dużym stopniu, ale odbudowano ją w latach 1958-59 według projektu Stanisława Marzyńskiego. Wpisana do Rejestru Zabytków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2