Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skrzyżowanie ulic Grzybowskiej i Karolkowej.
    Za ogrodzeniem widoczne pozostałości nieistniejących już przedwojennych zabudowań Zakładów Philipsa (późniejszych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg) na ul. Karolkowej. Obecnie fragmenty tych zabudowań są wkomponowane w kompleks biurowy Karolkowa Business Park, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2011 r., a skończyła w grudniu 2014 r. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2