Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skrzyżowanie ulic Kasprzaka i Ordona.
    Na pierwszym planie widoczny budynek Varsovia Apartamenty Kasprzaka w trakcie budowy. Obiekt powstał na terenie po dawnej Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego przy ul. Kasprzaka 29/31.
    "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2