Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Skwer Sybiraków przed rewitalizacją zrealizowaną w latach 2015-2016.
    Od lewej strony widoczne: budynek mieszkalny przy ul. Elektoralnej 26, Atrium Plaza, fragment jednego z budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w dawnych Koszarach Gwardii Konnej Koronnej.
    Koszary zostały zbudowane w latach 1730-32 według projektu Joachima Daniela Jaucha. Inna nazwa, Koszary Mirowskie, pochodzi od nazwiska organizatora i dowódcy Regimentu Gwardii – Wilhelma Miera. Kilkakrotnie przebudowywane, od 1851 r. były siedzibą IV Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. Później w znacznym stopniu rozebrane, wypalone w trakcie II wojny światowej, częściowo zrekonstruowane w latach 70. XX w. Obecnie nadal wykorzystywane przez Straż Pożarną, mieszczą również widoczną na zdjęciu restaurację „Florian Ogień czy Woda”. Budynki wpisane do Rejestru Zabytków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2