Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Szpital Specjalistyczny św. Zofii przy ul. Żelaznej 90. Za nim galeriowiec przy ul. Nowolipie 25. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2