Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Tłusty Czwartek w Szkole Podstawowej nr 78 przy al. Świerczewskiego 90 (obecnie al. Solidarności 90). Za oknem widać zabudowania przy ul. Nowolipie."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2