Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kościoła na Cmentarzu Powązkowskim.
    Inskrypcja w języku włoskim poświęcona Pietrowi Welffowi (zm. 1821 r.). "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2