Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Tablice pamiątkowe przy wejściu do kościoła św. Karola Boromeusza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej.
    Do 1841 r. na terenie obecnie zajmowanym przez kościół znajdował się plac Pod Lwem z targowiskiem. Kościół został wybudowany w latach 1841-1849 według projektu Henryka Marconiego, na wzór rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Remontowany w latach 70., 80. i 90. XIX w. Elementy wystroju zostały uszkodzone w 1939 r., fragmenty budynku z zakrystią wysadzono w 1944 r. Obiekt odbudowano bez części wystroju w 1956 r. Wpisany do Rejestru Zabytków.
    Napis na dolnej tablicy: „Żołnierzom Armii Krajowej zamordowanym i zamęczonym w obozach NKWD Borowicz i Świerdłowska w 50 rocznicę wywiezienia z Polski koledzy i rodziny 1994 r.”.
    Napis na górnej tablicy nieczytelny."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2