Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Tablice pamiątkowe przy wejściu do kościoła św. Karola Boromeusza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej.
    Do 1841 r. na terenie obecnie zajmowanym przez kościół znajdował się plac Pod Lwem z targowiskiem. Kościół został wybudowany w latach 1841-1849 według projektu Henryka Marconiego, na wzór rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Remontowany w latach 70., 80. i 90. XIX w. Elementy wystroju zostały uszkodzone w 1939 r., fragmenty budynku z zakrystią wysadzono w 1944 r. Obiekt odbudowano bez części wystroju w 1956 r. Wpisany do Rejestru Zabytków.
    Napis na tablicy z lewej strony: „Ś. P. Harcerzom „Szarych Szeregów”, żołnierzom Armii Krajowej harcerskiego batalionu „Zośka” poległym w walce o wolną Polskę 1939-1945 koledzy i rodziny”.
    Napis na tablicy z prawej strony: „Ś. P. Podchorążym i wykładowcom Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK poległym i zamordowanym w służbie najszlachetniejszych ideałów Bóg Honor Ojczyzna 1941 1945 koledzy”."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2