Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Ul. Żelazna, widok w kierunku ul. Grzybowskiej.
    Po lewej stronie widać kamienicę przy ul. Żelaznej 64, dalej blok osiedla Za Żelazną Bramą i apartamentowiec Mennica Residence. Po prawej stronie budynek mieszkalny przy ul. Żelaznej 67."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2