Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Chmielna u zbiegu z Twardą (ówczesną Krajowej Rady Narodowej). Z lewej strony widoczny fragment nieistniejącej już kamienicy przy ul. Chmielnej 138 (róg Twardej 61/63), za nią kamienica Chmielna 136, drewniany budynek na posesji nr 132, a następnie kamienica Nisenszalów (nr 130). Po prawej stronie widoczny fragment kamienicy Chmielna 91/Twarda 65, obok budynek o adresie Chmielna 89 i dalej kolejne zabudowania po nieparzystej stronie ul. Chmnielnej w kierunku Żelaznej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2