Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Chmielna. Widok od strony ul. Twardej (ówczesnej Krajowej Rady Narodowej) w kierunku ul. Żelaznej. Z lewej strony drewniany budynek na posesji nr 132, a następnie kamienica Nisenszalów (nr 130), Gartsztajnów (nr 128) i kamienica przy Chmielnej 126, róg Żelaznej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2