Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Elekcyjna przy Batalionu AK "Zośka".
    Po lewej stronie park Szymańskiego, po prawej, za drzewami - budynek Szkoły Podstawowej nr 236."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2