Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Hrubieszowska, widok w kierunku ul. Przyokopowej.
    Po lewej stronie widoczne: fragment nieistniejącego już budynku magazynowego przy ul. Karolkowej 28, biurowiec przy ul. Hrubieszowskiej 6A, przedwojenne kamienice - Jana Pawłowskiego (Hrubieszowska 6) i Marty Krawczyk (Hrubieszowska 4) oraz biurowiec Crown Tower.
    W tle widać biurowiec przy ul. Towarowej 25A.
    Po prawej stronie: biurowiec Crown Point (adres: Prosta 70) oraz przedwojenne budynki przy ul. Hrubieszowskiej 7 i 9. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2