Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Miedziana przy skrzyżowaniu z Pańską.
    Po prawej stronie widoczny nieistniejący już budynek biurowy typu Lipsk, należący do Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" (rozbiórka rozpoczęła się w kwietniu 2018 r.).
    Po drugiej stronie ul. Miedzianej kamienice o numerach 20 i 18."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2