Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Nowolipie, po prawej stronie budynek mieszkalny pod numerem 26, po lewej fragment zabudowań szpitala św. Zofii przy ul. Żelaznej 90. W dalszym planie znajdują się zabudowania przy ul. Żelaznej 97 (Pałac Bogusławskiego, dom generalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi), następnie budynki przy ul. Żytniej 1. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2