Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Srebrna, widok w kierunku Towarowej. Na skrzyżowaniu obu ulic widoczny fragment budynku Zakładów Mechanicznych "Bormann, Szwede i spółka" (adres Srebrna 16). Na pierwszym planie "warszawski pastorał"."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2