Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Staszica, widok w stronę ul. Wolskiej.
    Od lewej strony widoczne kamienice o numerach 18, 16 i 14 oraz dalej bloki przy Staszica 6 i 4."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2