Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Staszica, widok w stronę ul. Wolskiej.
    Po lewej stronie widoczne budynki o numerach 16, 14, 6 i 4, a po prawej - 13, 11 oraz 7/9.
    W tle budynek Szpitala Zakaźnego."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2