Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Ul. Twarda (ówczesna Krajowej Rady Narodowej), widok w kierunku Żelaznej. Po prawej stronie widoczny fragment nieistniejącej już kamienicy przy ul. Chmielnej 138 (róg Twardej 61/63). Z lewej strony widoczny fragment posesji przy ul. Srebrnej 2, a następnie zabudowania parzystej strony ul. Twardej. Na pierwszym planie "warszawski pastorał"."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2