Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Widok z bloku przy ul. Okocimskiej 2 na ul. Górczewską w kierunku Śródmieścia. W centralnym punkcie zdjęcia widoczna kamienica przy Górczewskiej 123, a za nią skrzyżowanie ulic: Górczewskiej, Księcia Janusza i Jana Olbrachta. Po lewej stronie zabudowania ul. Księcia Janusza, parzystej strony Górczewskiej i dalej Koła i Młynowa. Po prawej stronie nieistniejący już bazar na rogu ulic Górczewskiej i Jana Olbrachta i dalej, wzdłuż ul. Górczewskiej, widoczny pawilon handlowy (Górczewska 93, 95 i 97) oraz budynek przy ul. Górczewskiej 91."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2