Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Widok z ulicy Żelaznej na kamienice przy ul. Waliców 14 i 12 oraz teren budowy Mennicy Polskiej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2