Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Wyjście ze stacji II linii metra na rondzie Daszyńskiego.
    Na pierwszym planie widoczny biurowiec Warsaw Spire, dalej, po lewej stronie, Warsaw Trade Tower. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2