Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zabudowa ówczesnej ul. Solnej (obecnie aleja Jana Pawła II) ze szkieletem odbudowanej Hali Mirowskiej. Po prawej stronie widoczny Pałac Kultury i Nauki. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2